Набір даних Опис набору даних Посилання на сторінку набору даних
Довідник підприємств, установ, організацій та територіальних органів розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайтів, адреса електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження Набір містить два ресурси:

organizationUnits – довідник структурних підрозділів  закладу освіти;

posts – довідник посадових осіб/працівників  закладу освіти.

Інформація про структуру (організаційну структуру) розпорядника інформації

 

Набір містить інформацію про організаційну структуру розпорядника відповідно до організаційно-розпорядчого документа “Структура і штатна чисельність”.
Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації Набір містить перелік нормативів, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону закладом освіти. У тому числі їхні ідентифікатори, назви, строки дії, нормативно правові акти, посилання на документ, оприлюднений в мережі Інтернет.
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

 

Набір містить два ресурси.

Ресурс listOfReports — перелік звітів закладу освіти, включно з посиланнями на ресурси, що оприлюднені в мережі Інтернет. Ресурс reports містить заархівовані файли звітів.

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

 

Набір містить реєстр наборів даних, що перебувають у володінні закладу освіти.
Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийнятих розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів Набір містить ресурс projects- інформацію про проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню.
Інформація про нормативно-правові засади діяльності розпорядника інформації

 

Набір містить дані щодо нормативно-правових засад діяльності розпорядника інформації в розрізі кожного нормативного акту, зокрема назва, дата прийняття, орган який його прийняв, посилання на нормативний акт оприлюднений в мережі інтернет.
Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки  Набір містить баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів за прямим та непрямим методом, звіти про власний капітал ДП “ПРОЗОРРО”.

XML-документи сформовані відповідно до форм електронних документів ДПС.

 
Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги Набір містить інформацію щодо отриманого майна в рамках міжнародної технічної допомоги Фондом державного майна України. Зокрема, його назву, опис, кількість, вартість, інформацію про програми (проекти) міжнародної технічної допомоги, їх виконавців та реципієнтів.
Інформація із системи обліку публічної інформації Набір містить дані про систему обліку та види інформації, яка зберігається закладом освіти.  Зокрема, програмне забезпечення, посадову особу або структурний підрозділ, що відповідає за внесення інформації.
Результати інформаційного аудиту Ресурс містить реєстр публічної інформації, яка перебуває у розпорядженні закладу освіти, зокрема: інформацію про стан, види та типи публічної інформації, програмне забезпечення, описи структури реєстрів, архівів тощо.
Дані про надходження звернень на телефонні «гарячі лінії», в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо Набір містить дані про реєстраційний номер, дату й час надходження, тип звернення, тематичну категорію, адресу, географічні координати, статус, виконавця та результати розгляду.
Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

 

Набір містить ресурс territories — опис територій обслуговування   закладу освіти.
Надходження і використання благодійної допомоги  Набір містить дані щодо надходження і використання благодійної допомоги закладом освіти. Зокрема, інформацію про благодійників, отримувачів, кількість, вартість та інші характеристики наданої благодійної допомоги.

 

Перелік цільових місцевих програм, змін до цільових місцевих програм та звітів про виконання цільових місцевих програм Набір містить перелік цільових програм (ресурс programs), перелік змін до програм (ресурс amendments), перелік звітів про виконання програм (ресурс reports) закладу освіти, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в мережі Інтернет.
Дані про експлуатаційні характеристики будівель комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, в яких впроваджено системи енергетичного менеджменту Набір містить дані про експлуатаційні характеристики будівель закладу освіти.