ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ЗДОБУВАЧА  ОСВІТИ  У  ЗАКЛАДІ

Здобувачі освіти зобов’язані:

  1. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
  2. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
  3. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
  4. Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Загальні правила поведінки здобувача освіти:

1. Правила поведінки здобувачів освіти у закладі базуються на законах України «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню), постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті навчального закладу.

2. Здобувач освіти приходить до школи за 15 – 20 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку.

3. Не можна приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та  інші одурманюючі речовини і отрути, газові балончики, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи і з її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять до 3-х днів здобувач освіти зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, які їх замінюють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів здобувач освіти зобов’язаний представити довідку з медичної установи. У випадку відсутності здобувача освіти у школі понад 10 днів без поважної причини надсилається повідомлення до Департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради та Кам’янського Відділу Поліції.

7. Здобувачі освіти бережуть майно школи, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

8. Шкільне приладдя, одяг і інші речі, що знаходяться на території школи, належать їх власникам. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки здобувачів освіти, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

9. Речі, які знайшли здобувачі освіти (втрачені або забуті, на їх думку), належить здати черговому.

10. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

11. Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

12. Здобувачі освіти повинні охайно вести щоденник, запис домашніх завдань, давати його вчителю без будь-яких заперечень. Здобувач освіти повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

13. Не дозволяється жувати гумку, користуватися мобільним телефоном на уроках.

14. Поза школою поводитися скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

Поведінка на уроках

1. Здобувачі освіти входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, здобувачі освіти встають, вітаючи вчителя.

3. Під час уроку можна вставати із-за парти, ходити по класу, якщо того вимагає освітній процес. Здобувач освіти за потреби говорить пошепки, не викрикує, щоб не відволікатися самому й не відволікати інших товаришів від занять.

4. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

5. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал здобувачам освіти входити забороняється. Здобувачі освіти, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі у змінному взутті.

6. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

Поведінка здобувачів освіти на перервах

1. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

2. Дітям під час освітнього процесу забороняється залишати шкільну територію, з метою уникнення випадків травматизму серед здобувачів освіти.

3. Під час перерв забороняється бігати: по коридорах школи, по сходах, поблизу віконних отворів, самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях, штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями та іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

4. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління.

5. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Поведінка здобувачів освіти у їдальні закладу:

1. Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку.

2. Здобувачі освіти самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

3. Здобувачі освіти і повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

4. Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

5. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти:

1. До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає Статуту школи.

2. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

3. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на уроки.

4. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

Прикінцеві положення:

1. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

– усне зауваження;

– запис зауваження в щоденник;

-запрошення здобувача освіти та його батьків для роз’яснювальної бесіди, на засідання Ради профілактики;

– відшкодування навмисно заподіяної здобувачем освіти шкоди  покладається на його батьків.