ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО 1 КЛАСУ

                                НА 2024 – 2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

                                 ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО 1-ИХ КЛАСІВ

 Прогнозована кількість перших класів -2 (60 учнів ).

Заяви до вступу в 1-й клас подаються особисто одним із батьків.

До заяви додаються:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини.
  2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/0.
  3. Копія документа, що підтверджує місце проживання / перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

 

                    ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ДО 1 КЛАСУ

   Дитина НЕ ЗОБОВ`ЯЗАНА, а МАЄ ПРАВО навчатися в закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає. І таке її право ГАРАНТОВАНЕ Законом України «Про освіту».

Відповідно до абзаців другого і третього частини 1 статті 13 Закону України «Про освіту» кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Це право ГАРАНТУЄТЬСЯ, але не виключає можливість для батьків обрати інший заклад освіти.

Зазначена гарантія реалізується через частину 7 статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з якою «ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи».

Якщо батьки бажають віддати свою дитину в початкову школу, яка не закріплена за місцем проживання – вони можуть зробити це. Необхідно подати заяву на зарахування в обрану школу на вільні місця. Зарахування на вільні місця відбуватиметься  за результатами жеребкування, основні положення якого передбачені главою 2 розділу ІІ Порядку.

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

  1. До 01 червня зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування ліцею  №5 ім. Г.Романової підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у школі №5 ім. Г.Романової, чи дітьми працівників цього закладу.
  2.  До 15 червня (включно) на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування ліцею №5 ім. Г.Романової за результатами жеребкування. (Порядок проведення жеребкування викладено у п.2 глави ІІ Наказу МОН від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти») глава ІІ п.6.
  3.   Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
  • до початку навчального року – діти , які мають право на першочергове зарахування;
  • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

 

Чекаємо вас у нашому закладі.

              З повагою адміністрація ліцею №5 ім. Г.Романової