Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Право на першочергове зарахування мають діти:

1) місце проживання, яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;

2) які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

3) діти працівників цього закладу освіти;

4) випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

5) діти військовослужбовців(відповідно до ч.4 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).